DANWELL Historien:

I 1994 startede et Firma DANLÅG ApS af Niels Dan Andersen, med produktion af DANLÅG Isoleret dæksel til Målerbrønde.

I 1996 startede Niels Dan Andersen et Firma DANWELL ApS, med produktion af en Isoleret Målerbrønd, således at han havde et komplet produkt af en Isoleret Vand Målerbrønd.
I 1997 blev der indgået en aftale med Erik Rasmussen ER RØR ApS, omkring at forsøge på at få åbent af Export, den første udenlands kunde blev i Tyskland 1998.

I 1999 stoppede Firmaet DANLÅG ApS og DANWELL ApS. Produktion og rettigheder blev overtaget af firmaerne: EUROTECH Ebeltoft ApS, som skulle varetage salget i Danmark, samt ER RØR ApS, som skulle varetage og være ansvarlig for produktionen, samt også salget Worldwide.

Export salg I Polen 1999, i Slovenien 2002, i Letland 2003, i Island og Tjekkiet i 2004, i Holland 2006, i Georgien 2016, i Sverrig 2020.

Firmaet DANWELL ApS blev igen oprettet i 2004, som et binavn under ER RØR ApS.
I December 2021, overtog firmaet DANWELL ApS – ER RØR ApS også rettighederne til at varetaget salget i Danmark.