ER RØR APS / DANWELL APS
Bjerrevej 104
8700 Horsens
Tlf. +45 70 20 43 23
CVR 11 41 52 37
E-mail info@erroer.dk / info@danwell.com

Privatlivspolitik

Når du skriver en besked via mail eller hjemmeside, søger en stilling i ER RØR APS / DANWELL APS eller foretager et køb accepterer du samtidig nedenstående datapolitik.

 

Vi behandler oplysninger i forbindelse med køb

ER RØR APS / DANWELL APS indsamler og behandler de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med henvendelse via mail eller hjemmeside eller køb. Det drejer sig om virksomhedsnavn, CVR nr., navn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt betalingsoplysninger.

Oplysningerne indsamles og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, for at kunne levere det produkt, som du har bestilt og den service, der er knyttet til produktet.

 

Vi bruger oplysningerne til at forbedre vores produkt og service

Vi indsamler trafikdata på www.erroer.dk / www.danwell.com for almindelige besøgende. Det gør vi for at forbedre funktionaliteten på hjemmesiden, og for at få et større kendskab til interessen for ER RØR APS / DANWELL APS og vores ydelser. Det hjælper os til at forbedre og målrette vores salg.

Www.erroer.dk og www.danwell.com er desuden tilsluttet Google Analytics, som måler al trafikken på danske websites. Der indsamles oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. Google Analytics er Dataansvarlig.

Læs mere om hvordan du fravælger indsamling af data fra dine besøg under Cookiepolitik.

 

Vi samarbejder med udvalgte databehandlere

Behandling af data i forbindelse kundehenvendelser sker i samarbejde med en række eksterne databehandlere. Vi har aftaler med disse eksterne databehandlere, som håndterer data efter nøje fastlagte procedurer.

Opbevaring af data

 ER RØR APS / DANWELL APS opbevarer data efter følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, der er nævnt ovenfor.

Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtiget efter lovgivningen eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

 

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger

Når vi skal besætte ledige stillinger hos ER RØR APS / DANWELL APS behandler vi ansøgernes personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.

Oplysningerne vil kun blive brugt internt i ER RØR APS / DANWELL APS i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer hos ER RØR APS / DANWELL APS, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 5 måneder efter modtagelse af din ansøgning, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

 

Du har ret til indsigt og til at blive slettet

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig:

 1. Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
 2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
 3. Ret til sletning: Du har til enhver tid ret til at få slettet oplysninger om dig, medmindre oplysninger er nødvendige for at færdiggøre en endnu ikke afsluttet opgave.
 4. Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 5. Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandlerens behandling af dine personoplysninger.
 6. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger. Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte ER RØR APS / DANWELL APS på hhv. info@erroer.dk og info@danwell.com.
 7. Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål i øvrigt om behandling af personoplysninger eller andre forhold om ER RØR APS / DANWELL APS’ ydelser og produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os.
Du kan henvende dig til info@erroer.dk eller info@danwell.com eller ER RØR APS / DANWELL APS på telefon +45 70 20 43 23.

 

Brud på datasikkerheden

Bliver virksomhederne opmærksom på,

 • at der har været uautoriseret adgang til virksomhedens personregistreringer
 • at personoplysninger uden lovlig grund er videregivet til udenforstående

skal virksomheden omgående vurdere på, om der derved er sket et brud på personers rettigheder og frihedsrettigheder. Medfører vurderingen, at det ikke er muligt for virksomheden uden videre at få kontrol med bruddet og hindre spredning af personoplysninger til uvedkommende, skal der ske indberetning til Datatilsynet inden for 72 timer.

Uanset om der er pligt til at indberette til Datatilsynet, skal virksomheden foretage følgende:

 • Der skal udarbejdes en rapport over bruddet på datasikkerheden, som skal være tilgængelig for Datatilsynet ved et evt. efterfølgende tilsyn
 • De personer, hvis data er bragt i risiko for en utilsigtet spredning, skal have skriftlig besked om, hvad der er sket

Virksomheden har vedtaget, at der til vurdering af bruddet skal søges assistance hos følgende rådgiver: SBS-IT ApS og Flash Marketing ApS.

 

Generelt

Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger vores site, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

 

Cookiepolitik

Cookies

Når du besøger dette website, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

Hvad bruges cookies til på vores websites?

Vores hjemmeside bruger cookies til at skelne de besøgende. Dette hjælper os med at give dig en god brugeroplevelse, når du besøger vores websted, og det giver os også mulighed for at forbedre webstedet.

Derudover bruger vi også cookies til at vedligeholde og forbedre dette websted, samt til at dokumentere trafik og få indsigt i, hvordan besøgende bruger hjemmesiden.

 

Cookies fra vores samarbejdspartnere

I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

 Google

Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil.

Data kan videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

 

Versionsstyring

Systemejer:                 ER RØR APS / DANWELL APS, Bjerrevej 104, 8700 Horsens

Redaktører:                 Erik Rasmussen

Godkendt af:               Erik Rasmussen

Funktioner, der skal anvende dette dokument: Alle ansatte hos ER RØR APS / DANWELL APS